Triển khai thêm kênh rút tiền mặt cho chủ thẻ tín dụng FE CREDIT thông qua ngân hàng Sacombank

Nhằm mang đến sự nhanh chóng và thuận tiện trong chi tiêu cho Chủ thẻ tín dụng, bên cạnh kênh rút tiền mặt thông qua VNPOST, FE CREDIT vui mừng thông báo triển khai thêm kênh rút tiền mặt cho Chủ thẻ tín dụng FE Credit thông qua ngân hàng Sacombank

Cách thức đăng ký:

* Chỉ áp dụng cho khách hàng đủ điều kiện tham gia và nhận được cuộc gọi từ nhân viên của FE CREDIT

Tiện ích cho Khách hàng:

  • Thủ tục đơn giản
  • Có thẻ rút 1 lần hết hạn mức của thẻ
  • Miễn phí rút tiền mặt
  • Mạng lưới chi nhánh rộng khắp của ngân hàng Sacombank

Danh sách kênh chi hộ VNPOST, tại đây.

Danh sách chi nhánh ngân hàng Sacombank, tại đây.