Tiền mặt nhanh ? Nhắn tin ? Rinh tiền dành cho chủ thẻ tín dụng FE CREDIT

Giờ đây, đơn giản chỉ cần nhắn tin cho chúng tôi là bạn có thể nhận được Mã Bảo Mật, cho phép bạn rút tiền mặt tại bất cứ Bưu Điện và chi nhánh ngân hàng Sacombank gần nhất nào.

Thật đơn giản, dễ dàng và còn được miến phí rút tiền mặt!

3 BƯỚC ĐƠN GIẢN

NHIỀU TIỆN ÍCH

  • Đăng ký dễ dàng
  • Miễn phí rút tiền mặt
  • Có thể rút 1 lần hết hạn mức tiền mặt còn lại của thẻ
  • Mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch rộng khắp của Bưu Điện và Ngân hàng Sacombank

Lưu ý:

Số tiền đăng ký phải là bội số của 1000

Số tiền đăng ký phải lớn hơn 2000000

Số tiền phải là ký tự số và viết liền

Tin nhắn mẫu:

VD: để đăng ký giải ngân 10 triệu VND qua Bưu điện, soạn: TMN 10000000 BD đến 8083

để đăng ký giải ngân 5 triệu VND qua Sacombank, soạn: TMN 5000000 SC đến 8083

Các trường hợp đăng ký sai:

Sai cú pháp:

TMM 10000000 SC (Sai câu lệnh)

TMN100000BD (Không có khoảng trắng)

Sai số tiền:

TMN 1000000 BD (số tiền nhỏ hơn 2 triệu)

TMN 2000100 SC (Số tiền không phải là bội số của 1000)

TMN 10TRIEU SC (Số tiền có chứa ký tự chữ)

TMN 10,000,000 BD (Số tiền có chứa dấu phẩy/ chấm)

Sai Kênh giải ngân: TMN 10000000 BĐ