Hiểu rõ hơn cách tính lãi trả chậm theo quy định mới của NHHN

Bạn có biết hiện nay cách tính lãi trả chậm khi vay tiêu dùng tại FE CREDIT và các tổ chức tín dụng đã thay đổi? Đây là một trong những quy định được ban hành bởi Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam từ tháng 3/2017 theo Thông tư 39 và 43, quy định về hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Khách hàng khi đi vay cần tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi ký kết hợp đồng, cẩn thận trong quá trình thực hiện hợp đồng để tránh phát sinh các loại phí ngoài mong muốn khi sử dụng dịch vụ vay tiêu dùng tại công ty tài chính.


Lãi trả chậm hay còn gọi là Phí quá hạn chính là khoản tiền mà khách hàng phải trả nếu khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả, chậm trễ trong thanh toán, hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận.


Theo quy định này, lãi trả chậm sẽ áp dụng đồng thời 3 mức lãi suất (lãi suất trên nợ gốc trong khoảng thời gian trong hạn, lãi suất trên dư nợ gốc quá hạn và lãi suất cho phần lãi chậm trả) tương ứng với thời gian chậm trả. Quy định này được đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tránh ghi nhận lịch sử nợ xấu, khuyến khích người đi vay luôn tuân thủ thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn theo thỏa thuận, cũng như tạo môi trường phát triển lành mạnh cho thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam.

Cách tính lãi suất cho vay gồm 3 khoản phí quy định trong điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN như sau:

1) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả;

2) Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận, nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

3) Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

Như vậy, với mỗi tháng trả chậm, ngoài khoản lãi suất đã thỏa thuận, khách hàng sẽ phải trả thêm phí quá hạn là 10%/năm đối với nợ lãi quá hạn cộng với 150% trên lãi suất trong tháng.

Ví dụ minh họa cơ bản: phương pháp lãi suất tính trên dư nợ gốc

Trước đó: Khách hàng A có khoản vay với lãi suất áp dụng mỗi tháng là 500.000. Mỗi tháng trả chậm khách hàng A bị phạt 300.000.

  • Theo đó, tổng tiền khách hàng A phải thanh toán = dư nợ trả dần tối thiểu của tháng + 500.000 + 300.000

Hiện tại: Khách hàng A có khoản vay với lãi suất áp dụng mỗi tháng là 500.000.

+ Tháng đầu trả chậm, khách hàng A phải trả khoản lãi suất cộng dồn: (500.000 x 150%) + (500.000 x 10%).

  • Theo đó, tổng tiền khách hàng A phải thanh toán = dư nợ trả dần tối thiểu của tháng + (500.000 x 150%) + (500.000 x 10%)

+ Tháng thứ 2 trả chậm, khách hàng A phải trả khoản lãi suất cộng dồn: (500.000 x 150%) + (1.000.000 x 10%)

  • Theo đó, tổng tiền khách hàng A phải thanh toán = dư nợ trả dần tối thiểu của tháng + (500.000 x 150%) + (1.000.000 x 10%)

Tùy vào phương thức tính lãi suất đã được thỏa thuận tại thời điểm ký kết hợp đồng và phê duyệt thẩm định giữa tổ chức tài chính và khách hàng là phương thức tính lãi suất trên dư nợ giảm dần hoặc phương thức tính lãi suất trên dư nợ gốc; tùy vào giá trị khoản vay, thời hạn vay và khung lãi suất áp dụng cho từng khách hàng được thỏa thuận mà lãi suất trả chậm được áp dụng riêng.

Vì thế, để tránh các hiểu lầm không đáng có và chủ động hơn trong việc thanh toán của mình, người đi vay nên nhờ nhân viên tư vấn rõ ràng sự khác biệt này. Ngoài ra, người đi vay cần tuân thủ thực hiện trách nhiệm thanh toán đúng hạn và đầy đủ như đã ký kết trong hợp đồng vay.

*Lưu ý:

  • Tất cả thông tin về lãi suất áp dụng, lãi suất quá hạn, ngày thanh toán định kỳ, tổng số tiền phải thanh toán định kỳ, nợ gốc còn lại… đều được liệt kê trong THÔNG BÁO CHO VAY KIÊM LỊCH TRẢ NỢ gửi đến khách hàng sau khi được duyệt vay tại FE CREDIT. Hãy đọc và giữ kỹ bảng thông báo này vì các thông tin quan trọng này sẽ giúp bạn thanh toán đầy đủ và đúng hạn, tránh phát sinh chi phí không đáng có.
  • Việc chuyển khoản thanh toán thường mất 3 ngày làm việc. Do đó, khách hàng nên thực hiện thanh toán trước ngày đến hạn 5 ngày.
  • Khi thanh toán khoản vay cho FE CREDIT qua các ngân hàng ngoài VPBank và các kênh thu hộ khác, khách hàng cần thanh toán phí dịch vụ thu hộ hàng tháng là 12.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) cho các Đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ này. Phí này không phải do FE CREDIT thu và không nằm trong chi tiết lịch trả nợ của khách hàng.

NGUỒN: FE CREDIT